укр / eng

18.10.2017     

Новини
УАРМБО
Учасники УАРМБО
Акредитація
Захист інтересів учасників УАРМБО
Партнери
Події
Мапа сайту
Пошук
 
Заходи УАРМБО в 2009-2010 рр.
 
Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес – освіти Рада УАРМБО
 
 
Члени УАРМБО
 
Учебные заведения Украины

Новини

Новини

[06.10.10] Всеукраїнський конкурс на кращу робочу програму, розроблену на підставі програми з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів рівня підготовки «Бакалавр»
ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ?
Викладачі вищих навчальних закладів України
Робочі програми, що подаються на конкурс, можуть бути написані як особисто, так і колективом авторів. 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
 • 6 жовтня 2010 р. – оголошення конкурсу
 • 10 грудня 2010 р. – кінцевий термін подання робочих програм  на конкурс
 • 20 січня  2011 р. – підведення підсумків і визначення переможців
 • лютий     2011 р.  – нагородження переможців

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
- Відповідність програмі  та інтегрованість у навчальний план
- Структура (наявність всіх розділів) 
- Тематичний план – загальна характеристика пропонованої методики викладання, відображення особливостей спеціалізації та форми навчання
- Характеристика планів лекцій, семінарських і практичних занять, завдань до самостійної роботи (логіка побудови планів лекцій, семінарських і практичних занять) 
- Характеристика процесу контролю і оцінювання знань (компетентісний підхід в побудові діагностичних матеріалів)
- Якість списку літератури 
- Креативність, оригінальність

ФОРМА ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НА КОНКУРС
Кожна робоча програма має подаватися у eлектронній версії (формат текстових файлів: MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman 14, одинарний інтервал) на адресу: uamdbe@krok.edu.ua до 10 грудня 2010 р. 
Файл має бути названий: прізищеКонкурсКСВ. 
Інформаційна картка (що є водночас останнім листом документу)- має містити таку інформацію: 
 • Назва програми 
 • Прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) 
 • Назва навчального закладу 
 • Посада і назва структурного підрозділу 
 • Вчений ступінь і звання 
 • Повна службова адреса (включаючи поштовий індекс) 
 • Повна домашня адреса (включаючи поштовий індекс) 
 • Номери контактних телефонів (мобільний, службовий і домашній) 
 • Електронна пошта 
 • Дата 
 
НАГОРОДИ
За результатами конкурсу буде присуджено три нагороди: 
 • перша нагорода  -  2000 грн
 • друга нагорода   -  1500 грн 
 • третя нагорода  - 1000 грн 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
E-mail:uamdbe@krok.edu.ua
 
Порядок відбору переможця здійснюється у відповідності з наступними умовами: 
Переможець визначається за максимальною кількістю балів. 
Кожній програмі буде поставлено оцінки від 0 до 100 балів за зазначеними критеріями.
Рішення Журі приймаються колегіально шляхом відкритого голосування. У разі рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував голова Журі. Рішення Журі є остаточним і не підлягає оскарженню. Прийняті Журі рішення оформляються протоколом, який підписується головою і членами Журі і зберігається в установленому порядку. Інформація про переможців Конкурсу публікується у ЗМІ та на офіційному сайті УАРМБО протягом 10 календарних днів після урочистого нагородження переможців.  
 
Конкурс 
Корпоративна соціальна відповідальність (Програма навчальної дисципліни для студентів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
 Copyright © 2004-2013 UAMDBE.
Всі права застережено