укр / eng

18.10.2017     

Новини
УАРМБО
Учасники УАРМБО
Акредитація
Захист інтересів учасників УАРМБО
Партнери
Події
Мапа сайту
Пошук
 
Заходи УАРМБО в 2009-2010 рр.
 
Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес – освіти Рада УАРМБО
 
 
Члени УАРМБО
 
Учебные заведения Украины

Учасники УАРМБО » Членські внески

Членські внески

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок сплати разових та періодичних членських внесків

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено на основі чинного законодавства України та Установчого Договору Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес- освіти (далі - Асоціації) і визначає порядок сплати разових та періодичних членських внесків учасниками Асоціації.
1.2. Це Положення затверджується З'їздом Асоціації і може бути змінене або скасоване лише ним.

II. ПЕРІОДИЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

2.1. Періодичні членські внески сплачуються усіма організаціями-учасниками Асоціації на її утримання кожний фінансовий рік.
2.2. Розмір періодичного членського внеску затверджується З’їздом Асоціації в однаковому розмірі для усіх учасників Асоціації.
Розмір періодичного членського внеску встановлюється в національній валюті України - гривні і не може переглядатись після початку фінансового року.
2.3. Організації-учасники Асоціації сплачують періодичний членський внесок протягом першого місяця чергового фінансового року або протягом запропонованого Директором Асоціації періода фінансового року, або укладають з Директором Асоціації протокол домовленості про графік сплати цього внеску.
2.4. У разі невиконання організацією-учасником Асоціації п. 2.3 цього Положення, зокрема, у разі недосягнення домовленості протягом двох місяців чи порушення досягнутої домовленності з Директором Асоціації, питання про сплату періодичного членського внеску учасником Асоціації виноситься на розгляд чергового засідання Ради Асоціації. Рішення Ради Асоціації з цього питання є остаточним.
2.5. Періодичний членський внесок організації-учасника Асоціації сплачується шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Асоціації.

III. РАЗОВІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

3.1. Разові членські внески сплачуються організаціями-учасниками Асоціації для фінансування її окремих програм.
3.2. Разові членські внески є:

  • обов’язковими для сплати усіма організаціями-учасниками Асоціації в разі схвалення відповідного рішення З’їздом Асоціації;
  • добровільними для сплати організаціями-учасниками Асоціації, що надає їм право на участь у певній програмі Асоціації та використання її результатів.
3.3. Розмір разового членського внеску затверджується Радою Асоціації.
Розміри обов’язкових разових членських внесків є однаковими для усіх організацій-членів Асоціації. Розміри добровільних разових членських внесків можуть бути різними для різних учасників Асоціації.
3.4. Організації-учасники Асоціації сплачують обов’язкові разові членські внески протягом запропонованого Директором Асоціації періода фінансового року або укладають з Директором Асоціації протокол домовленості про графік сплати цього внеску.
3.5. У разі невиконання організацією-учасником Асоціації п. 3.4 цього Положення, зокрема, у разі недосягнення домовленості протягом двох місяців чи порушення досягнутої домовленності з Директором Асоціації, питання про сплату обов’язкового разового членського внеску учасником Асоціації виноситься на розгляд чергового засідання Ради Асоціації. Рішення Ради Асоціації з цього питання є остаточним.
3.6. Організації-учасники Асоціації сплачують добровільні разові членські внески протягом встановленого Директором Асоціації терміну. У разі несплати, неповної сплати або несвоєчасної сплати цього внеску організація-учасник Асоціації позбавляється права (обмежується в праві) на участь у певній програмі Асоціації та використання її результатів у встановленому Директором Асоціації порядку.
3.7. Разовий членський внесок організації-учасника Асоціації сплачується шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Асоціації.

 Положення про порядок сплати разових та періодичних членських внесків (MS Word 27 Kb) Версія для друку

Copyright © 2004-2013 UAMDBE.
Всі права застережено