Соціальна відповідальність у фармації

Сердечно вітаємо Братішко Юлію Сергіївну із завершенням натхненної багаторічної праці, успішним захистом дисертації на тему «Теоретичні та практичні підходи до управління системою соціальної відповідальності у фармації» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук і отриманням Диплома Доктора Фармацевтичних Наук!

Науковий консультант – Посилкіна Ольга Вікторівна, д.фарм.н., професор; кафедра управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет.

Особливо маємо відмітити практичні результати дослідження: розроблені проєкт професійного стандарту «Менеджера (управителя) із соціальної та корпоративної відповідальності» фармацевтичних компаній та проєкти освітньо-професійної програми «Управління соціальною відповідальністю» та навчального плану підготовки менеджера (управителя) із соціальної та корпоративної відповідальності.

Рада та дирекція Асоціації завжди з радістю відзначає кар’єрне зростання, методичні, педагогічні та  наукові досягнення наших учасників. Ще з 2009 року Асоціація розпочала реалізацію проєкту «Включення питань корпоративної соціальної відповідальності в діяльність університетських кіл в Україні». Юлія Сергіївна була активним учасником всіх наших заходів, ретельно опрацьовувала всі дидактичні матеріали, які розробляла і надавала Асоціація та якими щедро ділились соціально відповідальні компанії. Ось така синергія, такий розвиток, такий результат!

Vivat Academia! Vivant professōres!

Vivat membrum quodlĭbet! Vivant membra quaelĭbet!

Semper sint in flore!