Підсумки 2020-2021 навчального року

Згадаємо, яким був для нас навчальний рік 2020/2021: впродовж року ми надавали потужну інформаційну, організаційну та змістовну підтримку заходів, що проводили ЗВО-члени УАРМБО; ми брали активну участь у відкритих зустрічах та фокус-групах з акредитації освітніх програм. У сфері здійснення експертної роботи ми створили: Робочу групу з формування пропозицій та зауважень до нової редакції Ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності та Робочу групу з формування пропозицій та зауважень до проекту ПОРЯДКУ присудження наукового ступеня доктора наук, організували обговорення обох документів, сформулювали наші зауваження та пропозиції щодо їх удосконалення і передали їх до МОНУ. Щодо роботи над професійними стандартами: цього року був затверджений Професійний стандарт викладача ЗВО, над яким минулого року ми попрацювали у складі Робочої групи МОНУ, і у травні ми провели круглий стіл «Професійний стандарт викладача ЗВО: зміст та практичне застосування». За напрямом «Розвиток взаємодії з бізнесом» з компанією EY ми реалізували онлайн модульну програму підвищення кваліфікації  викладачів «Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності» і стали фіналістами Конкурсу Глобального Договору ООН в Україні «Партнерство заради сталого розвитку-2020» у категорії «Суспільство». За напрямом «Розвиток осередку професійного спілкування та професійного зростання викладачів та адміністраторів ЗВО» ми започаткували роботу дискусійної платформи «Забезпечення інтерактивних методів в умовах змішаного навчання». Щодо роботи зі студентами: представники УАРМБО взяли участь у роботі Конкурсної комісії Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності»; разом з компанією «Нова пошта» ми провели традиційний Всеукраїнський студентський конкурс LoNG-2020 (Look of NewGeneration/Погляд нового покоління) та вже оголосили конкурс LoNG-2021 – “Блокчейн приходить в Україну; у співпраці з «VQ Partner: Партнерство усвідомлених комунікацій» ми започаткували проект «Розвиток особистісного потенціалу студентської молоді» в рамках якого провели анкетування студентів та Майстер-клас «Академічний коучинг в умовах невизначеності». За напрямом співпраці з Мережею Глобального Договору ООН в Україні ми організували участь представників ЗВО у онлайн грі “Sustainable Development Goals”. У сфері наукової та методичної діяльності УАРМБО ми здійснювали рецензування авторефератів, монографій, навчальних посібників, освітніх та освітньо-наукових програм. За напрямом співпраці з міжнародними організаціями у сфері бізнес-освіти ми організували участь представників ЗВО та роботодавців в онлайн-опитуванні щодо використання мікросертифікатів, мікрокваліфікацій  (Micro-credentials), що проводив Європейський фонд освіти (ETF).

Цей рік був для нас знаковим: ми провели ІХ-й звітно-виборний з’їзд УАРМБО. Підвели та проаналізували підсумки роботи за минулий чотирирічний період, визначили стратегічні напрями подальшої роботи УАРМБО. З’їзд обрав новий склад Ради та його голову, які одразу включились у роботу і здійснили певною мірою перезавантаження задля подальшого розвитку Асоціації.

Нашими партнерами у цій роботі є Мережа Глобального договору, Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство кваліфікацій, Підкомісія 073 «Менеджмент» Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України, компанії EY, «Нова пошта», «VQ Partner: Партнерство усвідомлених комунікацій», Асоціація “Блокчейн Україна”, Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України та інші.