Засновники

Ніна Миколаївна Ушакова

к.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, знаний вчений, педагог, фундатор і багаторічний натхненник Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, експерт з розвитку педагогічної майстерності викладачів закладів вищої освіти, організації навчального процесу, нормативної бази та стандартів вищої освіти, науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Автор чисельних підручників та посібників, статей з актуальних тем з освіти, економіки, науки. Підготувала 19 кандидатів наук. Взяла активну участь в подальшому науковому розвитку своїх учнів, завдяки чому четверо з яких стали докторами наук. 

З 1967 до 2006 року працювала у Київському національному торговельно-економічному університеті (доцент кафедри економіки, завідувач кафедри економіки підприємства, перший проректор), з 2006 по 2017 рік працювала в Університеті економіки та права «КРОК» (завідувач кафедри менеджменту освіти, професор кафедри управлінських технологій).

Є основоположником менеджменту в українській освіті. Розробник другого покоління освітніх стандартів з менеджменту. Також була біля джерел створення спеціальності «Логістика».

У різні роки очолювала Науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з напряму «Менеджмент» та Фахову раду з менеджменту, була заступником голови Експертної ради ДАК з напрямів «Менеджмент», «Торгівля», «Економіка та підприємництво», працювала в Робочих групах Міністерства освіти і науки України з ліцензування та акредитації, адаптації навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу, була керівником Робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки матеріалів навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність», членом Робочої групи МОНУ з розробки професійного стандарту викладача закладу вищої освіти.

Була головним ідеологом створення Центру віртуальних тренінгових фірм і успішно впроваджувала його у навчальний процес декількох університетів України. Однією з перших створила університетський Центр кар’єри, що на сьогодні є у кожному закладі вищої освіти. Розробляла і впроваджувала ефективну систему рейтингування викладачів ЗВО.

Ще наприкінці 1990-х на початку 2000-х років працювала щодо розробки та впровадження дистанційної освіти, а також дуальної форми освіти.

Разом з представниками бізнесу розробила кваліфікаційну характеристику менеджера з корпоративної соціальної відповідальності як професійного стандарту 

Кавалер ордена Княгині Ольги, має медаль «За трудову відзнаку», знак «Відмінник освіти України», «Знак пошани» Антимонопольного комітету України, знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України, знак «За наукові та освітні досягнення». Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом.

ПЕРЕЛІК ЗВО-учасників (засновників) УАРМБО 2021

1ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» м. Дніпро
2Національний університет «Запорізька політехніка»
3Національний університет «Львівська політехніка»
4ЗВО «Київський інститут бізнесу і технологій» ТОВ
5ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ)
6ВНЗ «ПрАТ» Львівський інститут менеджменту»
7Київський національний університет технологій та дизайну
8Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
9Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
10ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу» (м. Київ)
11Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль)
12Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро)
13Харківській національний університет імені В.Н.Каразіна
14Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15Акціонерне товариство «Регіональний Центр сприяння бізнесу»
16Одеський національний економічний університет
17Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське)
18Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
19Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
20Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ)
21Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)
22Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)
23Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)
24Черкаський державний технологічний університет
25Полтавський державний аграрний університет
26Херсонський національний технічний університет
27ТОВ ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» (м. Черкаси)
28ПП «Бізнес академія практичного менеджменту» (м. Луцьк)
29Київський національний університет імені Тараса Шевченка
30Державний університет «Житомирська політехніка»
31Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький)
32Миколаївський національний аграрний університет
33Херсонський державний університет
34ТОВ «Київська бізнес школа»