Історія

Українську Асоціацію з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) було створено в результаті діяльності проєкту “Бізнес-менеджмент освіта в Україні”, що виконувався під керівництвом Університету Міннесоти за підтримки АМР США і співпрацював з міжнародною благодійною організацією “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні” (CEUME). Рішення про створення Асоціація було прийнято 11 липня 2002 р. на засіданні Установчого З`їзду, в роботі якого взяли участь представники 36 вищих навчальних закладів та бізнес-шкіл країни.

Натхненником і фундатором Асоціації стала Ніна Миколаївна Ушакова, к.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, знаний вчений, педагог, експерт, автор чисельних підручників та посібників, статей з актуальних тем з освіти, економіки, науки. Разом з нею Асоціацію створювали і розбудовували О.І.Шаров, Т.В.Фініков, Я.В.Головко, Т.В.Данько, М.В.Крікунов, О.О.Дудка, І.В.Чумаченко, С.М.Соболь, А.І.Ковальов, А.О.Задоя, В.М.Заболотний, О.Є.Кузьмін, О.М.Савінов, М.П.Коваленко, О.В.Яковлева, П.С.Яницький та багато інших відомих вчених та педагогів закладів вищої освіти України.

Зовнішнє фінансування було припинено у 2006 році, а вже з 2007 року Асоціація набула фінансової стабільності і незалежності, що надало змогу успішно подолати кризу 2014-2015 років.

За роки роботи з метою підвищення кваліфікації та професіоналізму викладачів організовано і проведено 2 Зимових та 8 Літніх Інститутів з методик викладання та педагогічної майстерності, десятки науково-практичних конференцій, сотні семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів, в яких взяли участь тисячі викладачів та адміністраторів ЗВО з усієї України.

УАРМБО підтримує Глобальний договір ООН з 2009 року.

За напрямом розвитку систем управління якістю освітньої діяльності Асоціація постійно проводить заходи з питань ліцензування, акредитації, національної системи кваліфікацій за участі представників Міністерства освіти та науки України, Національного агентства кваліфікацій, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Фонду Фрідріха Еберта (що сприяє впровадженню дуальної форми здобуття освіти у вищу освіту України).

У сфері здійснення експертної роботи впродовж 2019-2021 рр були створені Робочі групи з формування пропозицій та зауважень до проєкту «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», проєкту «Положення про акредитацію освітніх програм», до нової редакції «Ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності» та проєкту «Порядку присудження наукового ступеня доктора наук». До публічного обговорення цих документів УАРМБО залучила широку освітянську спільноту. Робочі групи зібрали, узагальнили та сформулювали зауваження та пропозиції щодо удосконалення зазначених документів та передали їх до Міністерства освіти та науки України. Більшість пропозицій та зауважень були враховані в остаточних редакціях цих важливих для освітян документів.

Проведено сертифікацію Бізнес академії практичного менеджменту та Бізнес школи Університету імені Альфреда Нобеля на відповідність вимогам бізнес освіти щодо підготовки фахівців у галузі маркетингу та менеджменту для великого, малого та середнього бізнесу.

У 2017 році була здійснена експертиза першого нефінансового звіту ДП НАЕК «Енергоатом» і експертний висновок був переданий до компанії та до Мережі Глобального договору ООН в Україні.

Представники Ради, дирекції, комітетів та робочих груп постійно надають відгуки на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів, рецензують освітньо-наукові та освітньо-професійні програми, монографії, підручники, навчальні посібники.

У 2020 році був рецензований проєкт звіту самооцінювання (SAR) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Представники Ради та дирекції УАРМБО на підтримку своїх членів беруть участь у відкритих зустрічах та фокус-групах з акредитації освітніх програм.

На запит Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України Підкомісії 073 «Менеджмент» у 2017-2019 рр Робоча група УАРМБО здійснила фахову експертизу проєктів стандартів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ступенів «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії». Висновки щодо проведеної фахової експертизи проєктів стандартів були передані до НМК і були враховані при затвердженні остаточної редакції цих стандартів.

Щодо роботи над професійними стандартами: 2021 року був затверджений Професійний стандарт викладача ЗВО, над розробкою якого представники УАРМБО працювали у складі Робочої групи Міністерства освіти і науки України. У травні 2021 ми провели круглий стіл «Професійний стандарт викладача ЗВО: зміст та практичне застосування» для викладачів та адміністраторів ЗВО, в якому взяли участь представники університетів з усієї України. Члени Робочої групи розповіли про місію, завдання, історію створення стандарту, напрями та особливості його практичного застосування, очікування та перспективи. Професійний стандарт викладача ЗВО є важливим інструментом як для самовизначення викладача, так і вдосконалення всіх аспектів його роботи.

З 2012 року реалізується спільна ініціатива Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти та Київської Бізнес Школи – Всеукраїнський конкурс студентських команд.

Проведено три студенських конкурси на кращу розробку КСВ-стратегії та КСВ-політик для компаній-партнерів: «Амріта» (2012), «Ернст енд Янг» (2013), «Емвей» (2013), «Агротехсоюз» (2017). Компанія «Ернст енд Янг» надала змогу переможцям Конкурсу- 2013 пройти в ній стажування.

У 2018 році в партнерстві з компанією «Дубномолоко» за підтримки Мережі Глобального договору ООН в Україні був проведений Всеукраїнський конкурс LONG 2018 (Look of New Generation/Погляд нового покоління) SDG, в межах досягнення Цілі сталого розвитку №6 «Чиста вода та належні санітарні умови». На Конкурс зареєструвались 72 команди з 44 ЗВО з 23 міст України (Вінниця, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Кременчук, Кривий Ріг, Львів, Луцьк, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Суми, Умань, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернігів). Завдання полягало у створенні проєкту дорожньої карти залучення інвестицій для реконструкції водоочисних споруд у м. Дубно. Студенські проєкти були настільки обгрунтованими і реалістичними, що це викликало резонанс і в інших містах України.

Конкурс LoNG 2019 був присвячений досягненню Цілі №8 «Гідна праця та економічне зростання». На Конкурс зареєструвались 78 команд з 53 закладів вищої освіти  з 23 міст України (Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Кривий Ріг, Лозова, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів). Мережа Глобального договору ООН в Україні виступила потужним та дієвим співорганізатором. Партнерами були «Молочний альянс»; НАЕК «Енергоатом», DTEK, Альфа Банк, KERNEL. Завдання полягало розробці стратегії вирішення проблеми людських ресурсів у короткостроковій або довгострокової перспективі для одного або декількох стейкхолдерів: держава, регіон, громада, компанія тощо. Ідеї та пропозиції студентських команд були творчими, яскравими, конкретними як на рівні окремих міст, регіонів, так і на рівні держави. На жаль, ані міністерства, ані відомства, що мають опікуватись проблемою людських ресурсів, не зацікавились ідеями і пропозиціями, що запропонували студенти.

Під час роботи над своїми конкурсними проєктами студенти отримали можливість долучення до діяльності Глобального договору ООН щодо практичного впровадження Цілей Сталого Розвитку в українських компаніях та вдосконалення навичок, критично важливих для подальшої кар’єри.

У 2020 році вперше Конкурс LoNG вперше був проведений онлайн. На Конкурс зареєструвались 47 команд з 32 ЗВО з 13 міст України (Вінниця, Житомир, Ірпінь, Дніпро, Лозова, Кам’янець-Подільський, Київ, Кривий Ріг, Суми, Харків, Чернігів, Херсон, Хмельницький). Партнер Конкурсу LoNG 2020 – компанія «Нова пошта» сформулювала завдання: «Запропонувати механізми та інструменти пошуку клієнтів за будь-якою адресою для доставки документів, посилок та вантажів». Компанія-партнер Конкурсу задоволена результатами і запросила команди-переможниці до співпраці.

Конкурс LoNG-2021 «Блокчейн приходить в Україну» присвячений дослідженням можливостей та ризиків впровадження блокчейну для українських підприємств. Партнери 2021 – Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, Асоціація «Блокчейн Україна». Співорганізатор 2021 – кафедра економіки підприємства Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конкурс підтримали експерти робочої групи “Освіта та медіапідтримка ринку віртуальних активів України” Міністерства цифрової трансформації України. На Конкурс зареєструвались 40 команд з 27 ЗВО з 17 міст України (Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Маріуполь, Одеса, Полтава, Рівне, Старобільськ, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів).

Під час презентацій конкурсних робіт команди продемонстрували результати власних досліджень, вільне володіння різноманітним інструментарієм, креативність, вміння працювати в команді, гарні навички презентації, вміння вести діалог, самостійність та натхненність.

Співорганізаторами та партнерами Всеукраїнських конкурсів студенських команд у різні роки були Центр «Розвиток КСВ» та Академія праці, соціальних відносин і туризму.

Представники Ради та дирекції УАРМБО брали участь у роботі Конкурсних комісії Всеукраїнських Конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад.

За напрямом проєктної дяльності у 2009-2010 рр був реалізований проєкт Фонду «Відродження» «Громадська законодавча ініціатива з модернізації та демократизації системи освітньо-трудових відносин». В результаті роботи були зібрані, обговорені та подані до Міністерства освіти та науки України та до Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти пропозиції до Закону «Про вищу освіту». Певні пропозиції були враховані та включені до цього закону.

Проєкт ПрООН “Включення питань корпоративної соціальної відповідальності в діяльність українських наукових кіл” був здійснений у 2010 році. В результаті діяльності та подальшого розвитку проєкту розроблено навчальну програму та методичне забезпечення дисципліни КСВ, підготовлено 122 викладачі, розроблено кваліфікаційну характеристику «Менеджера з соціальної корпоративної відповідальності» як професійного стандарту, забезпечено включення до Національного класифікатора професій під шифром 1496 назви професії «Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності», професійні назви робіт: під шифром 2412.2 – «Експерт із соціальної відповідальності», під шифром 2446.2 – «Соціальний аудитор»; проведено Всеукраїнський конкурс на кращу робочу програму дисципліни “Корпоративна соціальна відповідальність”, розроблені та видані за підтримки Мережі ГД ООН в Україні «Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності». Логічним продовженням проєкту стали різноманітні заходи щодо досягнення Цілей Сталого Розвитку.

Проєкт «Розвиток особистісного потенціалу студентської молоді» був реалізований у 2020 році разом з «VQ Partner: Партнерство усвідомлених комунікацій». В результаті розроблена програма академічного коучингу для розвитку особистісного потенціалу студентської молоді в сучасних умовах високого стресу. 18 листопада 2020 року під час Майстер-класу «Академічний коучинг в умовах невизначеності» була апробована коучинг-програма розвитку самоусвідомлення в процесі навчання.

У 2019-2020 рр на базі компанії EY був здійснений проєкт «Модульна програма підвищення кваліфікації «Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування» для викладачів університетів від фахівців EY». Цей проєкт є гарною моделлю взаємодії бізнесу та університетів, прикладом взаємовигідних стосунків між різними суб’єктами громади.

У 2021 році був започаткований проєкт «Дискусійна платформа «Забезпечення інтерактивних методів в умовах змішаного навчання». Проєкт присвячений питанням цифрової культури учасників навчального процесу, ефектам довіри при змішаному та дистанційному викладанні, імплементації різноманітних інтерактивних методів у навчальну траєкторію студента.

Проєкт «Create Creative Entrepreneurs» програми Entrepreneurs Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council реалізується з 2021 року разом з Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Українською інженерно-педагогічною академією, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Проєкт спрямований на активізацію студентської стартап активності та підвищення рівня викладацької досконалості за напрямами розвитку креативності та підприємництва. Проєктом передбачені організація та проведення спільних заходів, участь у громадських обговореннях, дискусіях та спільних інформаційних та просвітницьких заходах щодо підвищення рівня бізнес-освіти та підприємницьких ініціатив студентської молоді;

У різні роки УАРМБО співпрацювала з такими професійними організаціями: Мережа Глобального договору ООН в Україні, Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», Українська асоціація якості, Український союз промисловців і підприємців, Фонд «Відродження», Міжнародна школа практичного коучингу, «VQ Partner: Партнерство усвідомлених комунікацій», Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, Асоціація «Блокчейн Україна». З багатьма з них співпраця продовжується і розвивається.

Асоціація активно співробітничає з Підкомісією 073 «Менеджмент» Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Національним агентством кваліфікацій.

Партнерство з роботодавцями є одним з важливих напярмів роботи Асоціації . Компанії E &Y (Ернст енд Янг), Фармак, ДТЕК, Систем кепітал менеджмент, Київстар, МТС, Оболонь, Метінвест, Слідопит, Тетра Пак, Платинум Банк, Амріта, Емвей, Укрметртестстандарт, Агротехсоюз, Дубномолоко, Фармак, Yes Straws», 1+1, Кока-Кола Беверіджиз Україна, Молочний альянс; НАЕК Енергоатом, Альфа Банк, KERNEL, Нова пошта докладали зусиль та ресурсів та продовжують робити внесок щодо підготовки та проведеня різноманітних заходів та програм, що ініціює Асоціація. Для освітянської спільноти важлива співпраця з бізнесом для вдосконалення наших освітніх програм, наповнення їх новітніми інструментами для формування у студентів сучасних навичок та вмінь для подальшого їх гідного працевлаштування. Для роботодавців є важливою взаємодія з освітянською спільнотою. Кожного року компанії приймають у свої лави молодих фахівців – наших випускників. Працюючи з викладачами, бізнес впливає на рівень підготовки потенційних співробітників.

На сьогодні Асоціація є платформою для професійного спілкування та підвищення професійного рівня викладачів і адміністраторів університетів, впровадження результатів наукових досліджень, авторитетним експертним органом, комунікатором між роботодавцями та сферою вищої освіти. УАРМБО має потужний інформаційний, організаційний та інтелектуальний потеціал, дає можливість бути в інформаційному просторі щодо важливих подій та актуальних нормативних документів з освіти; долучатися до заходів, програм, екпертизи, конкурсів, що проводить Асоціація.