Огляд експертних висновків

З метою здійснення експертизи важливих документів УАРМБО створює робочі групи з представників закладів вищої освіти з усієї України. Робочі групи сприяють організації публічного обговорення в осередку освітянської спільноти, акумулюють зауваження та пропозиції щодо удосконалення нормативних документів, узагальнюють їх та передають експертні висновки до відповідних установ. 

На запит Підкомісії 073 «Менеджмент» Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України Робоча група УАРМБО здійснила фахову експертизу проєктів стандартів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ступенів «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії». Висновки щодо проведеної фахової експертизи проєктів стандартів були передані до НМК і були враховані при затвердженні остаточної редакції цих стандартів.

Щодо роботи над професійними стандартами: 2021 року був затверджений Професійний стандарт викладача ЗВО, над яким представники УАРМБО працювали у складі Робочої групи Міністерства освіти і науки України. У травні 2021 року ми провели круглий стіл «Професійний стандарт викладача ЗВО: зміст та практичне застосування» для викладачів та адміністраторів ЗВО, в якому взяли участь представники університетів з усієї України.

У 2017 році була здійснена експертиза першого нефінансового звіту ДП НАЕК «Енергоатом» і експертний висновок був переданий до компанії та до Мережі Глобального договору ООН в Україні.

У 2019 році Робоча група УАРМБО працювала над проєктом «Положення про акредитацію освітніх програм» на запит Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Були зібрані, узагальнені та передані до НАЗЯВО наші зауваження та пропозиції, які здебільшого були враховані. 

У 2020 році був рецензований проєкт звіту самооцінювання (SAR) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Впродовж 2019-2021 рр були створені Робочі групи з формування пропозицій та зауважень до проєкту «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», до нової редакції «Ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності», до проєкту «ПОРЯДКУ присудження наукового ступеня доктора наук», до проєкту Програми предметного тесту з управління та адміністрування ЄФВВ. До публічного обговорення цих документів УАРМБО залучила широку освітянську спільноту. Робочі групи зібрали, узагальнили та сформулювали зауваження та пропозиції щодо їх удосконалення та передали їх до МОНУ. Потрібно зауважити, що більшість пропозицій та зауважень були враховані в остаточних редакціях цих важливих для освітян документів.

Важливим напрямом експертної діяльної УАРМБО є експертиза освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Впродовж 2017-2021 рр була здійснена експертиза значної кількості ОПП та ОНП різних університетів та надані відповідні відгуки та рецензії. Представники УАРМБО беруть активну участь у відкритих зустрічах та роботі фокус-груп з акредитації освітніх програм.

Рецензування монографій та навчальних посібників посідає важливе місце в експертній діяльності УАРМБО. Останнім часом низка рецензій була надана на такі праці: «Комунікації та соціальна відповідальність», «Соціальна відповідальність в аграрному секторі економіки», «Соціальна відповідальність: практичний аспект», «Аналіз стану та основні напрями підвищення якості освітніх послуг закладами вищої освіти України» та ін.

УАРМБО сприяє поширенню інформації про наукові дослідження, про підвищення професійного рівня та кар’єрне зростання науковців. Залучення авторитетних вчених із різних ЗВО до експертизи авторефератів дисертації, представлених на здобуття наукових ступенів та надання відгуків на них є також предметом нашої повсякденної діяльності.