Напрями діяльності

 • Розвиток осередку професійного спілкування та професійного зростання викладачів та адміністраторів ЗВО 
 • Експертиза нормативних документів з освіти
 • Долучення до роботи над професійними стандартами
 • Співпраця з Мережею Глобального договору
 • Експертиза нефінансових звітів компаній
 • Підтримка заходів ЗВО-членів УАРМБО
 • Розвиток інформаційного ресурсу для ЗВО-членів УАРМБО
 • Розвиток взаємодії з роботодавцями
 • Розвиток систем управління якістю освітньої діяльності
 • Проведення конкурсів студентських робіт та участь у роботі Оргкомітетів і журі інших закладів
 • Впровадження результатів наукових досліджень в діяльність УАРМБО