Керівні органи

РАДА ТА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 2021 РОКУ ОБРАННЯ

1ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА УАРМБО
Ушакова Ніна Миколаївна, к.е.н., професор
2ГОЛОВА РАДИ УАРМБО
Данько Тарас Володимирович, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, к.е.н., доцент
Члени ради
3Головко Ярослав Дмитрович 01.05.2023, президент, Київська бізнес школа, к.ф.-м.н., доцент
4Гудзь Петро Васильович, директор Економіко-гуманітарного інституту, професор кафедри менеджменту, Національний університет «Запорізька політехніка», д.е.н., професор
5Касич Алла Олександрівна, завідувач кафедри управління та смарт-інновацій, Київський національний університет технологій та дизайну, д.е.н., професор
6Кублікова Тетяна Борисівна, директор Центру бізнес освіти, професор кафедри менеджменту організацій, Одеський національний економічний університет, к.е.н., професор
7Литвиненко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри економіки підприємництва Економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к.е.н., доцент
8Маркіна Ірина Анатоліївна 08.04.2021, завідувач кафедри менеджменту, Полтавський державний аграрний університет, д.е.н., професор
9Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна, заступник декана з наукової роботи факультету економіки та управління, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль), к.е.н., доцент
10Савіна Галина Григорівна 14.01.2022 , проректор з наукової роботи та міжнардних зв’язків, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет, д.е.н., професор
11Фінагіна Олеся Валентинівна, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Черкаський державний технологічний університет, д.е.н., професор
12Швець Василь Якович, завідувач кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро), д.е.н., професор
Ревізійна комісія
13Тарасюк Галина Миколаївна, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування, професор кафедри менеджменту і підприємництва, Державний університет «Житомирська політехніка», д.е.н., професор
14Сагайдак Михайло Петрович, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор
15Чудаєва Ія Борисівна, ректор, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (м. Черкаси), д.е.н., професор
16Чумаченко Ігор Володимирович, завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н., професор

ДИРЕКЦІЯ

Горохова Людмила Петрівна, директор