Інституціональне членство

Членами (засновниками) Асоціації можуть бути установи, підприємства і організації та вищі навчальні заклади всіх форм власності, які визнають цілі і завдання Асоціації, визнають та виконують її Статут, а також своєчасно, у встановленому порядку, сплачують разові та періодичні внески.

Члени Асоціації мають рівні права та обов’язки.

Члени Асоціації зберігають повну господарську та фінансову самостійність. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність її Членів.

Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через своїх представників, уповноважених установчими документами та/або належним чином оформленим дорученням.

Члени Асоціації вступають та вибувають з Асоціації шляхом подачі відповідної письмової заяви (зразок можна отримати у директора Асоціації на запит). Заяви розглядаються дирекцією та Радою Асоціації у місячний термін з дати їх отримання. Попереднє рішення Ради Асоціації затверджує найближчий З’їзд  Асоціації. Відповідні зміни вносяться у Статут Асоціації.

У разі вибуття із Асоціації членські внески не повертаються.

Членство в Асоціації припиняється: за заявою члена Асоціації про вихід з Асоціації за власним бажанням, що подається на розгляд З’їзду Асоціації; за рішенням З’їзду Асоціації, у разі вчинення членом Асоціації порушення або невиконання положень цього Статуту, та/або здійснення діяльності, що суперечить завданням Асоціації.