Асоційоване (індивідуальне) членство

Асоційованими (індивідуальними) членами Асоціації можуть бути представники організацій з будь-якою чисельністю співробітників або приватні особи, які надають послуги у сфері освіти у тому числі для неформальної освіти і навчання, які визнають цілі, завдання та Статут Асоціації, а також у встановленому порядку сплачують разові членські внески.

Асоційовані (індивідуальні) члени УАРМБО мають ті самі права та обов’язки за виключенням п. 6.1.2 у частині «обирати і бути обраними до органів управління Асоціації» та п. 6.2.3 у частині «брати участь в управлінні Асоціацією у встановленому Статутом порядку».

Набуття асоційованого (індивідуального) членства в Асоціації відбувається шляхом подачі відповідної письмової заяви (зразок можна отримати у директора Асоціації на запит), яка подається на розгляд дирекції та Ради  Асоціації. Заяви розглядаються дирекцією та Радою Асоціації у місячний термін з дати їх отримання.

Відповідно до ПОРЯДКУ прийняття нових асоційованих (індивідуальних) членів до Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти дирекція та Рада проводять електронне опитування усіх членів Асоціації з питання прийняття нових асоційованих членів до Асоціації. На підставі результатів опитування Рада ухвалює рішення про прийняття до Асоціації нових асоційованих (індивідуальних) членів.

Рішення про прийняття до Асоціації дає право новому члену брати участь у діяльності Асоціації та користуватися правами, передбаченими пп. 6.1.3, 6.1.5-6.1.9 Статуту за умови виконання зобов’язань, передбачених пп. 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 Статуту.

Асоційоване (індивідуальне ) членство в Асоціації припиняється за втрату зв’язків з Асоціацією та несплату чергового разового членського внеску.

У разі вибуття із Асоціації членські внески не повертаються.