Пропозиції до Порядку присудження наукового ступеня доктора наук

У травні 2021 року ми створили Робочу групу з формування пропозицій до проекту Порядку присудження наукового ступеня доктора наук. В результаті ознайомлення з проектом Порядку, його обговорення та фахової експертизи фахівці Робочої групи Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти сформували критичні зауваження та конструктивні пропозиції. Наші пропозиції та зауваження були вчасно передані до МОНУ. Ми отримали схвальний відгук і подяку від відділу організаційно-аналітичного забезпечення департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації. Наша колективна праця є дуже важливою, вона сприймається конструктивно, нашу колегіальну думку беруть до уваги, наші пропозиції відповідно враховуються.

Склад Робочої групи:

1. Савіна Галина Григорівна, д.е.н., професор, проректор наукової роботи та міжнародних зв’язків, Херсонський національний технічний університет, голова Робочої групи

2. Горохова Людмила Петрівна, директор УАРМБО, секретар Робочої групи

3. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

4. Гудзь Петро Васильович, д.е.н., професор, директор Економіко-гуманітарного інституту, НУ «Запорізька політехніка»

5. Запша Галина Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет

6. Касич Алла Олександрівна д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський  національний університет технологій та дизайну

7. Кожушко Леонід Федорович, д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту,

Національний Університет  водного господарства та природокористування (м. Рівне)

8. Козирева Олена Вадимівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Національний фармацевтичний університет

9. Новікова Марина Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський  національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

10. Полозова Тетяна Василівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою,  Харківський національний університет радіоелектроніки

11. Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування, Державний університет «Житомирська політехніка»

12. Фінагіна Олеся Валентинівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Черкаський державний технологічний університет

13. Чумаченко Ігор Володимирович, д.т.н., проф., завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

14. Швець Василь Якович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро)